Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Baburová Jana- zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ
Mgr. Zagorová Tatiana - učiteľka
Mgr. Vodehnalová Elena - učiteľka
Mgr. Nemčíková Martina - učiteľka  
Bc. Lajošová Tatiana - učiteľka
Bc. Kondášová Božena - učiteľka
Bc. Iseni Zuzana - učiteľka
Štanclová Denisa   - učiteľka - materská dovolenka
Ambrozyová Eva- učiteľka
 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338