Učebné osnovy

Témy  obsahových celkov:

Mesiac

Obsahový celok

Téma

 

SEPTEMBER

 

Chrobáčiky v MŠ

 1. Chrobáčiky sa predstavujú
 2. U chrobáčikov /rodina/
 3. Čo skrýva škôlka
 4. Bez práce nie sú koláče  /pracovné –profesie/
 • Branné

 

OKTÓBER

 

Jeseň sa hrá s farbičkami

 1. Na motýlích krídlach  /šarkaniáda, jeseň/
 2. Komu sa nelení, tomu sa zelení / ovocie a zelenina/
 3. Dovidenia vtáčiky
 • Hrabanie lístia
 • Svetový deň výživy  16.10 – s rodičmi

 

NOVEMBER

 

Farby prírody

 1. Lienka velí stoj! /semafór/
 2. Autíčko, vláčik, lodička, pocestujem trošíčka /dopravné prostriedky/
 3. Ja som najkrajšia  /dopravné značky/
 4. Chrobáčiky na návšteve  /mesto, dedina, Poprad, štátna vlajka, štátny znak/

 

DECEMBER

 

Chrobáčiky a Vianoce – Je tu čas vianočný, pre nás tak sviatočný

 1. Mikulášku, dobrý strýčku...
 2. Farebné Vianoce- stromček- živý či umelý?
 3. Včielky Medušky – medovníčky
 4. Čo nosím v srdiečku

 

JANUÁR

 

Chrobáčiky v krajine snehu a ľadu

    1.  Dvanásť mesiačikov - rok
    2.  Zimný spánok - zima 
    3.  Pomáhame lesným zvieratkám  

 •         kĺzakovanie

 

FEBRUÁR

 

Zdravie, radosť, veselie

 1. Spoznávame sa navzájom / ľudské telo- chrobáčiky/
 2. Ďateľ náš doktor- nebojím sa lekára
 3. Bábätko na svete
 4. Karneval

 

MAREC

 

Chrobáčiky sa prebúdzajú

 1. Moja prvá kniha
 2. Deň chrobáčika - ráno, obed, večer
 3. Týždenníček (dnes, včera, zajtra),názvy dní
 4. Chrobáčiky v lavici (predmety, farby, tvary)
 5. Príroda sa zobúdza
 • Zhotovenie knihy

 

APRÍL

 

Dotkni sa zeme

 1. Kvety naša záchrana
 2. Zniesla sliepka vajíčko- veľká noc
 3. Zdravie z prírody – liečivé bylinky
 4. Táto zem je náš život- deň zeme- recyklácia - TANAP

 

MÁJ

 

 

 

Batôžtek prekvapení

 

 1. Ľúbim ťa mamička –bábätko
 2. Na gazdovskom dvore
 3. Lúka plná kamarátov / hmyz/ - Deň rodiny
 4. Zvieratá v ZOO
 • Deň mlieka, boj proti drogám, fajčeniu
 • Deň rodiny 15.5

 

JÚN

 

Detské radovánky

 1. Týždeň detskej radosti / olympiáda, hasiči, kino, záchranári, cukráreň.../
 2. Kamarátky svätojánske mušky - Leto
 3. Neživá príroda –oheň, voda, vzduch (piesok, kameň, voda)
 4. Rozlúčka s chrobáčikmi - predškolákmi – dovidenia škôlka milá...

 

JÚL – AUGUST

 

Slniečko už teplo svieti- usmieva sa na nás, deti

Hrami a hrovými činnosťami realizovanými v prírodnom prostredí spríjemniť prázdninový pobyt v MŠ, nadväzovať nové kamarátske vzťahy. Využívať letné počasie k realizovaniu sezónnych činností- otužovanie vodou, slnkom. Prirodzenú spontánnosť podporiť dostatočným množstvom pohybu na školskom dvore.

 

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338