Včielka - 4. trieda


 

Triedna učiteľka:


Mgr. Elena Vodehnalová
Mgr. Martina Nemčíková
Denisa Štanclová - materská dovolenka
 

Miestnosť: prvá trieda na prízemí - hneď vpravo - nemôžete zablúdiť :)

 

Srdečne Vás vítame v našej triede - "VČIELKA". Veríme, že sa budete u nás cítiť ako doma.

                                                                                                       

Naša trieda sa volá VESELÁ VČIELKA.

V 4. triede sa pani učiteľky snažia edukačný proces stále inovovovať, využívajú aj prvky podľa metodickej príručky Krok za krokom, z ktorej má aj učiteľka certifikát. Trieda sa počas roka mení a prispôsobuje potrebám detí. Rozdelená je na KÚTIKY, riadime sa podľa PRAVIDIEL TRIEDY, ktoré sme si spolu s deťmi na začiatku roka stanovili. Každé ráno sa rozprávame v RANNOM KRUHU o svojich zážitkoch, potrebách, pocitoch a oboznámime sa s priebehom dňa, či celého týždňa. Pri hodnotení nám ako motivácia veľmi pomáha KVETINKOVÁ NÁSTENKA a každý deň máme aj SLUŽBU, ktorú tvorí jedna dvojica označená medailou so svojim menom. Do edukačného procesu sme zaradili aj prostredia z Hejného matematiky, v ktorom budú ďalej pokračovať na Základnej škole Tajovského ulica Poprad.

Sme otvorená trieda aj rodičom, čo znamená, že majú voľný vstup. (nie je potrebné ani vhodné zvoniť pri preberaní detí). Každý rodič sa v triede musí riadiť našimi pravidlami a rešpektuje učiteľky. Ale na druhej strane môže nám pomáhať pri edukačnom procese a to buď ostrúha pastelky, pomôže deťom pri danej aktivite alebo iné malé úlohy, ktoré mu určí učiteľka, lebo ona je zodpovedná za bezpečnosť detí.

Pozrite si fotografie z našej triedy.

 

 


Trieda Včielka

/album/trieda-vcielka/dsc-0007-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0008-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0010-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0011-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0012-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0014-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0015-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0017-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0022-jpg/

—————

/album/trieda-vcielka/dsc-0023-jpg/

—————

—————


Narodeniny

/album/narodeniny/dsc-0005-jpg/

—————

/album/narodeniny/dsc-0009-4-jpg/

—————

/album/narodeniny/dsc-0006-4-jpg/

—————

/album/narodeniny/dsc-0023-jpg1/

—————

/album/narodeniny/a48379155-263429311017793-5679254673047945216-n-jpg/

—————

/album/narodeniny/a48371489-269416523728618-6252298817522106368-n-jpg/

—————

/album/narodeniny/a50327203-574959142966467-5942667654421544960-n-jpg/

—————

/album/narodeniny/img-20181219-094024-jpg/

—————

/album/narodeniny/dsc-0001-jpg/

—————

/album/narodeniny/dsc-0001-19-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338