Mravček - 3. trieda

Triedna učiteľka:

Bc. Božena Kondášová
Bc. Zuzana IseniMiestnosť: trieda sa nachádza na prízemí, hneď vedľa triedy Včielka


Vítame vás v našej triede "MRAVČEK"

 V triede majú deti vytvorené kútiky, v ktorých sa radi hrajú. Striedame ich podľa momentálneho záujmu detí. Máme aj počítač, kde plnia edukačné úlohy z Detských kútikov pre deti MŠ. V priestore šatne máme nástenky, kde sú sústredené výtvory detí aj oznamy pre rodičov.


Mravček

/album/mravcek/sam-8322-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8323-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8324-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8325-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8327-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8328-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8331-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8382-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8386-jpg/

—————

/album/mravcek/sam-8390-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338