Pripravujeme

   
Učiteľky bavia deti
 
Chceme pekný školský dvor
11.4. - 17.4.2019 podľa počasia a potreby - prosíme pomoc rodičov
Škola v prírode
predškoláci - 13.5. - 17.5.2019
Maľovaný chodník
Deň matiek 
10.5. - 15.5. 2019 - upresníme
Mestská olympiáda
29.5.2019

 
MDD - Deň rodiny
31.5.2019 s rodičmi

 
Výlet do Spišského Hrhova na Vlne poznania 
Lienka, Motýlik  - 29.5. 2019


 
Výlet do Tatranskej Lomnice Dobrá hračka
Včielka, Mravček - 3.6. 2019 - prosíme pomoc rodičov

 
Týždeň detskej radosti
6.6 -10.6 2019

 
Rozlúčka s predškolákmi

                   

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338