Aktivity

Aktivity v školskom roku 2018/2019

 • Návšteva knižnice
 • Cyklistický výlet
 • Deň zdravej výživy
 • Dopoludnie s ujom ľubom
 • Deň materských škôl
 • Mikuláš
 • zhotovovanie vianočných darčekov
 • Vianočná besiedka
 • Snehuliaci medzi nami
 • Divadielko od p.učiteliek
 • Karneval
 • Športová olympiáda
 • Deň zeme - Chceme pekný šk. dvor
 • Deň matiek
 • Maľovaný chodník
 • Deň detí, týždeň detskej radosti, výlet – „cesta poznania“
 • Deň otcov
 • zdravotnícka súťaž „Evička nám ochorela“
 • Rozlúčka s materskou školou
 • návšteva koncertov
 • divadelné predstavenia
 • spolupráca so ZŠ
 • oboznamovanie sa s AJ
 • tvorivá dielnička
 • plavecká príprava
 • branné vychádzky
 • dopravná výchova
 • spolupráca so ŠJ

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338