Kontakt

 

Základná škola s materskou školou

Tajovského 2764/17, Poprad

 

PaedDr.Renáta Vlčková - riaditeľka

 

t.č. 052/7893221

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org

Email: zs.taj.pp@gmail.com

 

 

Materská škola pri ZŠ

Mládeže 2349/5, Poprad

 

Mgr. Jana Baburová – zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

   
052/7730 806,     0910 890 338
  msmladeze@gmail.com  

    

 

     

 

              

 

                

 

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338