Vnútorná organizácia MŠ
v šk.roku 2016/2017

Materská škola je v prevádzke od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Schádzanie a rozchádzanie detí sa pravidelne strieda po 3 mesiacoch na inom oddelení. Počas dňa budú deti vo svojich triedach.

 

d 6.30 hod - do 7.00 hod - SCHÁDZANIE

Od 15.30 hod - do 16.30 hod - ROZCHÁDZANIE

Pani učiteľky sa týždenne striedajú na ranné a popoludňajšie smeny.

Schádzanie a rozchádzanie sa bude striedať po 3 mesiacoch nasledovne:

I. trieda (Motýlik) - poschodie -  December,Január,Február

II. trieda (Lienka) - poschodie -  Marec,Apríl,Máj

III. trieda (Mravček) - prízemie -  September,Október,November

IV. trieda (Včielka) - prízemie - Jún,Júl

 

V prípade zmeny budeme rodičov včas informovať.


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338