Rodičovské združenie pri MŠ, Ul. mládeže       

Predseda: MUDr. Marek Pohanka

Podpredseda: Zuzana Ondrejčíková

Pokladníčka: Ing. Petra Czielova

Revízne komisia: Ing.Zuzana Hlavatá

                              Mária Tarageľová.


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338