Rada školy pri ZŠ s MŠ Tajovského ulica v Poprade

pedagogický zamestnanec ZŠ     PaedDr. Patrícia Bujňáková - predseda Rady školy

pedagogický zamestnanec MŠ    Bc. Katarína Hurčalová

ostatní zamestnanci školy          Agáta Barillová

zástupca rodičov ZŠ                  RNDr. Denisa Pilková

zástupca rodičov ZŠ                  Ing. Gabriela Bendíková

zástupca rodičov ZŠ                  Ing. Andrea Kosecová

zástupca rodičov MŠ                  Ing. Petra Czielová

 

zástupca zriaďovateľa /poslanec MZ/    PaedDr. Anna Ondrušeková  

zástupca zriaďovateľa /poslanec MZ/    Bohumil Košický  

zástupca zriaďovateľa /poslanec MZ/    Ing. Milan Baran  

zástupca zriaďovateľa /poslanec MZ/    Peter Gápa   

 

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338