Rada školy pri ZŠ s MŠ Tajovského ulica v Poprade

Pedagogický zamestnanec ZŠ:  Mgr. Erika Pavlíková - predseda rady školy
Pedagogický zamestnanec MŠ:  Ľudmila Angelovičová
Nepedagogický ZŠ a MŠ:          Ing. Adriana Jančeková
Zástupca rodičov ZŠ:               Ing. Andrea Kosecová
                                              Ing. Zuzana Kolesárová
                                              Tatiana Harhovská
Zástupca rodičov MŠ:               Marek Horváth

Delegovaní zástupca:                PhDr. Milan Antaš
                                               JUDr. Jozef Beňo PhD.
                                               Ing. Marián Barilla
                                               Peter Gápa                                                  

 

 

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338