Spoločná cukráreň

Predvianočný čas prežili naše deti spolu s rodičmi spoločným zdobením medovníčkov, ktoré deti vopred napiekli. Deti z každej triedy spestrili zdobenie aj krátkym programom. Medovíčky sa nám vydarili, veď posúďte sami.

Spoločná cukráreň

/album/spolocna-cukraren/a1mv-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a2mv-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a3mv-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a4mv-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a5mv-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a1mmr-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a2mmr-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a1mm-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a2mm-jpg/

—————

/album/spolocna-cukraren/a3mm-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338