Ujo Ľubo

Našu MŠ opäť navštívil Ujo Ľubo. Pre deti si pripravil rozprávku : O dvanástich mesiačikoch. Rozprávka aj piesne sa deťom páčili, čo dali najavo veľkým potleskom. Už teraz sa tešíme na jeho ďalšie vystúpenie.

Ujo Ľubo

/album/ujo-lubo/ul1-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338