Mikuláš

Aj v tomto školskom roku navštívil našu materskú školu dedko Mikuláš so svojimi pomocníkmi  anjelom a čertom. Deti zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a za odmenu dostali sladké balíčky. Čert zabavil všetky deti a pani učiteľky, ktoré mu museli zaspievať. Deti sľúbili Mikulášovi, že budú poslúchať i naďalej. Na záver si spoločne zaspievali. Už teraz sa tešia, kedy k nám opäť príde Mikuláš. 

 


Mikuláš

/album/mikulas/a1m-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-9910-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-9918-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-9919-jpg/

—————

/album/mikulas/sam-9922-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338