Knižnica

Deti z triedy Motýlik boli na návšteve v Mestskej knižnici vo Výkriku. Pani knihovníčka im čítala príbeh z knihy Jozefa Pavloviča: Bračekovia mravčekovia. Čítanie deti zaujalo, bolo pútavé a spestrené slovnými hrami. Potom si deti prezerali rôzne knižky z čitateľských kútikov a sľúbili, že prídu aj s rodičmi, aby si knižky mohli požičať domov. O mesiac sa tešia na ďalšie stretnutie.

Knižnica

/album/kniznica/k1-jpg/

—————

/album/kniznica/k2-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338