Športový deň v ZŠ


Športový deň v ZŠ

/album/sportovy-den-v-zs/a1s-jpg/

—————

/album/sportovy-den-v-zs/a2s-jpg/

—————

/album/sportovy-den-v-zs/a3s-jpg/

—————

/album/sportovy-den-v-zs/a4s-jpg/

—————

—————


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338