Darujte 2%

Ďakujeme za Vašu finančnú podporu.

Takýmto spôsobom  môžete podporiť aktivity pre deti  a zároveň spestriť činnosť v MŠ aj prostredie, v ktorom vaše deti trávia čas, kým ste vy v práci.

 

 

Tlačivá na stiahnutie:

- potvrdenie_dan_2.rtf
- vyhlásenie-zamestnanci

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338