AKTUÁLNE OZNAMY

Nový level

Milí rodičia, priatelia, žiaci, bývalí žiaci.

Nie každý deň sa nám naskytne príležitosť vybaviť školu novými počítačmi. Radi by sme využili príležitosť získať novú učebňu prostredníctvom hlasovania v súťaži: Na nový level. Ak nám chcete pomôcť získať túto výhru, prosím, hlasujte tu - https://nanovylevel.sk/ za školu: Základná škola s MŠ Tajovského ul. 2764/17, Poprad. Po hlasovaní dostanete mail, ktorý treba potvrdiť. Možno práve naše deti sa už o pár mesiacov vďaka Vám budú vzdelávať s novými počítačmi.

 
 
Cyklistický výlet

Vážení rodičia, pozývame Vás aj vaše detičky na


cyklistický výlet spojený s púšťaním šarkanovopekaním špekáčikov.
Dňa: 27.9. tj štvrtok od 15,15 hod.  Stretneme sa pri garážach na začiatku cyklistického chodníka smer k Štátnym majetkom . Nezabudnite si zabaliť šarkana, špekáčiky a dobrú náladu.

Tešíme sa na popoludnie s vami, plné zábavy a športových hier.                                           

                                                                       Kolektív zamestnancov MŠ                 

 
 
 
Schádzanie a rozchádzanie 

Od 3. septembra bude schádzanie a rozchádzanie v  triede Mravček na prízemí.

Schádzanie - 6.30 - 7.00 hod.

Rozchádzanie - 16.00 - 16.30 hod. 

Každé tri mesiace sa to mení. 

 

 

 

Čo potrebuje škôlkar do MŠ

 

  • prezuvky 
  • vešiak do skrinky (okrem  Včielky)
  • pyžamo s našitými putkami na zavesenie
  • náhradné spodné prádlo
  • tepláky (nohavice) a tričko na prezlečenie
  • hygienické potreby: mydlo tekuté, toaletný papier 4 kusy, hyg.vreckovky - bal.

Všetky veci označené menom!

 

Mesačný príspevok.

Strava poplatok.

 

Fotogaléria

Vážení rodičia, fotografie z akcií v MŠ si môžete pozrieť v našej fotogalérii alebo tu.

 

 


 
Jedálniček

 

Jedálniček si môžte pozrieť tu.

 

Schádzanie a rozchádzanie 

Od 4. Septembra bude schádzanie a rozchádzanie v  triede Mravček na prízemí.

Schádzanie - 6.30 - 7.00 hod.

Rozchádzanie - 16.00 - 16.30 hod. 

Každé tri mesiace sa to mení. 

 


Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tajovského ulica 2764/17 058 01 Poprad


PaedDr.Renáta Vlčková – riaditeľka

Web: www.zstajovskehopp.edupage.org
Email: zs.taj.pp@gmail.com

t.č. 052/7893221
Materská škola pri ZŠ Mládeže 2349/5, 05801 Poprad

Mgr. Baburová Jana - zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

tel. č. 052/7730 806
0910 890 338